ZAOPATRZENIE LABORATORYJNE 

Tel: +(48) 22 6289261

KWAS SOLNY

       

  • KWAS SOLNY 25% CZDA DLA WETERYNARII
  • OPAKOWANIA

    1 l, 2,5 l,3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 60 l
    8ml x 10 ampułek
    16ml x 10 ampułek

 

– Własności fizyczne i chemiczne
– Wygląd:
   stan fizyczny: ciecz
   kolor: bezbarwna
   Zapach: ostry, drażniący
   Gęstość względna: 1,1239 g/cm3
   Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
   pH: < 1
   Temperatura zapłonu: tygla zamkniętego: brak
   Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
   Właściwości utleniające: nie wykazuje